Етикет: Петър Дънов

Мисли на Петър Дънов за любовта

 

4-en-ee0bf9735c80a9ab73824452dba2f77c(2)

 

Като се съберат мъж и жена да живеят заедно, единият от тях трябва да бъде учител, а другият – ученик. Не се борете за първенство. Ако мъжът има вибрации, които могат да повдигнат ума на жената, тя да му даде място на учител, да не казва: „Аз не обичам да се подчинявам!” Да се подчиняваш, значи да възприемаш енергията и да я обработваш. Това е култура!

От голямо значение е какъв човек те обича. Ако те обича обикновен човек, и ти ще станеш обикновен. Ако те обича талантлив човек, ще станеш талантлив. Ако те обича гениален, ще станеш гениален.

 Ако мъж и жена се обичат, тях в божествения свят вече са ги оженили, независимо от това, дали тук имат някакъв документ или не. За невидимия свят е важно как ще устои човек на любовта си, ще я запази ли докрай, или след година-две ще я загуби.

• Да обичаш един човек, аз разбирам да не допуснеш в ума си нито една мисъл против него и да държиш образа му също тъй свещен, както твоя образ. Това е максима. Който може, така трябва да обича. (още…)

“Не се меси!”-Петър Дънов /избрани стихове/

petar-danov

Ако един човек
има отношение към Бога,
не се меси в неговите убеждения,
в неговото отношение към Бога!

Когато човек има
едно верую към Бога,
не ходи да го наставляваш.

 

Ако ти се каже,
може да му дадеш нещо повече,

 

но ако ти искаш
да наложиш своето верую,
ти може да спънеш този човек.

 

“Повикайте трима”-Петър Дънов /избрани стихове/

petar-danov

Помнете: Като дойде изкушението,
веднага повикайте
Любовта на помощ.

 

Щом дойдете до едно изкушение,
дето може да паднете,
повикайте трима души.

 

Повикайте
Господа на помощ,
повикайте
ближния
и себе си,
и лъжата ще избяга.

 

Там, дето е Бог,
дето е ближният,
дето е Любовта,
там лъжата не може да влезе.

 

Ние,
които сме родени
от Любовта,
лъжа не допускаме до себе си.

 

“Без лъжа”-Петър Дънов /избрани стихове/

petar-danov

1.
Туй, което носи живот,
туй, което носи щастие,
е да говориш
истината без лъжа.

 

Който иска да бъде щастлив,
да не допуска
абсолютно никаква лъжа в себе си.

Няма да се опитваш
да лъжеш Бога.
Няма да се опитваш
да лъжеш ближния.

И трето,
няма да се опитваш
да лъжеш и себе си.

 

2.
Опитваш ли да излъжеш,
непременно
ще опиташ смъртта.

Законът е неизбежен.
Никой
не може да го измени.

 

3.
Влезеш ли в живота,
ще бъдеш доволен
от онова, което Бог ти е дал.

Не искай повече
от онова,
което Господ ти е дал.

Искай Бог да благослови онова,
което Ти е дал,
да го разработиш.

Не искай
от ближния повече
отколкото може да ти даде.

Не искай
от себе си повече
отколкото можеш да направиш.

 

“Признаването”-Петър Дънов /избрани стихове/

petar-danov

Хората още не се познават,
че са братя.

 

Има религиозни секти,
които признават за братя
само тези,
които са в тяхната секта.

 

Православният
признава за брат само този,
който е
в православната църква,

 

евангелистът признава
само този
който е в евангелската църква,

 

баптистът признава
само този,
който е в баптиската църква,

 

окултистът
признава само този,
който е окултист.

 

Но всеки
познава само себе си.

 

Хората нито се познават,
нито се разбират.

 

Те са остарели,
но оглупели.

 

Новата епоха
повтаря историята.

 

Пак трябва да се върне
човек в своето детство.